بازدید کل: 323710

بازدید امروز: 33

بازدید دیروز: 148

 هرچه در زندگی مرا یادست
                                        سینه گرمم آتش آبادست
مرغ جانم اسیردام ستم
                                       نقشم از نقشبند بیدادست
شبنم گریه ام بدامن شب
                                       ترجمان درون  ناشاداست
غزل تازه ام ترانه درد
                                      سخن من سرود فریادست
فیض بخش وجود ماست سحر
                                      نغمه ما زصبح ایجاد است
از دم باغبان عیسی صبح
                                     خانهء عمر من گل آباداست
هیچ دریا نپروریده مرا
                                     گوهرطبع من خدا داداست
چون نسیم سپیدهء دریا
                                    مرغ صحرا همیشه آزادست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2374