بازدید کل: 323715

بازدید امروز: 38

بازدید دیروز: 148

 باغ ما غرق بید و شمشاد است
                                             پشت در پشت سرو آزاد است
 طول و عرضش چو آسمان کبود
                                            وسعتش دشت سبز فریاد است
نوجوانم درین بهشت خدا
                                            سال من گرچه رو به هفتاد است
عشق در گوشه گوشه اش جاریست
                                            عاشقان را محل میعاداست
نوعروس دل هوسبازم
                                            همچو دنیا هزار دامادست
این دل ماست باغ و صحرا نیست
                                           چشمه ساری که جمع اضداد است
من ندانم به گفته صحرا
                                            نام اینجا محبت آباداست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2472