بازدید کل: 335022

بازدید امروز: 127

بازدید دیروز: 175

 کتاب را نگشودم مگر بحضرت دوست
                                                 که هرچه واژه سبز است نام نامی اوست
به پشت سر منگر گر خدا را خواهی
                                                 نظر به آیینه کن هرچه هست رو در روست
مگر خدای زلیخا رسد به فریادش
                                                 به یوسفی که اسیر اطاق تو در توست
اگرچه بدگهری رایج است در همه جا
                                                سرم فدای سرهرچه یار نیکو خوست
مگر به باغ محبت نمیروی گلچین
                                                درانتظار تو گلهای لادن و شب بوست
مرا به سوی کجا می کشی به نیمه شبان
                                                قسم بشوق عبادت که سوی ما بی سوست
مکن به چشم حقارت نظر به صحراگرد
                                               که کار هردو جهانی خراب یک یاهوست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2345