بازدید کل: 186062

بازدید امروز: 46

بازدید دیروز: 261

 سرنوشتم بدست تقدیر است
                                         عقل من پای بند تدبیر است
سیرچشمی و آرزو سوزی
                                         کارمردان چشم و دل سیر است
دل من در شکوه خاموشی
                                         بی صدا مرغ دام تصویراست
شاهد حال بدشت جنون
                                        رهرو خسته جان بی پیر است
زائر کوی عشق و کعبه نور
                                       راهکوب کویر شبگیراست
 شعرمن یک تفنن ادبی است
                                        یا چو خواب بدون تعبیر است
صخره های شکسته صحرا
                                       جان پناه پلنگ مه گیر است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 1617