بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

 یار بی غار و غار بی یارست
                                       این چنین زندگی چه دشوار است
از که دارد طمع گشایش را
                                       آنکه در بند خود گرفتاراست
عارفی آتشین دم و گیراست
                                      که همه کار او خداوار است
شادی وحشیانه ای دارد
                                      هرکه از درد و غصه بیزار است
مرغ تصویر این پرنده رام
                                      وه چه خاموش و خویشتن دار است
دل من مثل بید می لرزد
                                      تن من هم اسیر این آوار است
شاهد حال خسته ام صحراست
                                    کو گواه هزار اسرار است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2746