بازدید کل: 341822

بازدید امروز: 102

بازدید دیروز: 133

باز دریای من گهربار است
                                   باز دل تشنه مرغ غمخوار است
توسن فکر آسمان سیرم
                                   باز امشب بریده افسار است

باز عیسای دیده هوسم

                                  چارمیخ بلندی داراست
گل صد برگ باغ حسرت من
                                   دستبوس کمینه خاراست
طفل مکتب ندیده طبعم
                                   زادهء آتش شرربار است
این سیه مشق کودکانه من
                                   سرمهءچشم آبرودار است
همه آبروی کوچهء ماست
                                   گل یاسی که روی دیوار است
کوچه تنگ باغ سینه من
                                   یکی از کوچه های اسرار است
دل من گرچه عاشق صحراست
                                  لیک در شهرمان گرفتار است

 

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2681