بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

ایشب بیا که حوصله ام تنگ گشته است   
                                                              از دست روز موم دلم سنگ گشته است
ای شب خدا نکرده مگر در حریم عشق    
                                                             عشق من و تو قصۀ بی رنگ گشته است
گر نفس تازه خواه مرا بی کلاس خواند  
                                                             عیبش مکن که صاحب فرهنگ گشته است
صلح آمده به جنگ که آزادیم دهد      
                                                             این آشتی که باعث یک جنگ گشته است
خشکیده دل ز بوی تعلق که فی المثل   
                                                             انگور خوشه ایست که آونگ گشته است
من چنگییم که چنگ نینداختم به کس    
                                                             در چنگ چنگ چنگ دلم چنگ گشته است
دنبال یک سراب به گستردگی آب       
                                                             صحرا نورد بادیه ها لنگ گشته است
 

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 1819