بازدید کل: 347920

بازدید امروز: 163

بازدید دیروز: 226


ای بهار امسال هم گلهای ناز آورده ای       
                                                         باز هم آلاله را صحرا  گداز آورده ای
می کند معنا حیات و مرگ را درهست ما   
                                                          ارمغانی را که از دنیای راز آوردهای
باز امسال از ره آورد حجاز زندگی       
                                                          دختران باغ را چادر نماز آورده ای
ای بهار ای خفته در آغوش این دنیای راز     
                                                          از حقیقت پس چرا رو بر  مجاز آورده ای
من به همراه تو بودم ای بهار دیر سال     
                                                          برده ای تا کوی مرگم زنده باز آورده ای
باز امسال از جنون ابر در دامان رود      
                                                          سیل و طوفان را به رسم ترکتاز آورده ای
ای بهار امسال در صحرا تماشا خانه ایست   
                                                          چونکه با خود چشم را مردم نواز آورده ای
 
 

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 2487