بازدید کل: 347932

بازدید امروز: 175

بازدید دیروز: 226


من نگویم که نیک یا بد کرد     
                                                من بیچاره را مردد کرد
گفتمش بر مرا به قربانگاه        
                                               خواهش کوچک مرا رد کرد
به گمانی که جاریم چون رود    
                                               خویش را در برابرم سد کرد
غزلم را چو دید با قلمی       
                                                واژه های مرا مشدد کرد
ذوق کردم که یار می آید       
                                                آمدم را همه نیامد کرد
پیر گشتیم هر دو در صحرا     
                                                به من و خویش ظلم بیحد کرد

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 1755