بازدید کل: 347927

بازدید امروز: 170

بازدید دیروز: 226


دل که تنها حریم اقرار است       
                                             در چنین جا چه جای انکار است
دشمنی با همه به آسانی ست   
                                             دوستی با خدا چه دشوار است
هرکه آن روی سکه را دیده      
                                             به خدا از خدا خبر دار است
غم زده از دو چشم من بیرون      
                                              دیگر آئینه هم خبر دار است
در سیه مشق دفتر عمرم        
                                              نام او بهترین نوشتار است
نیست تکرار گردش ایام                 
                                              فکر ما عادتش به تکرار است
سالیانم به غم شد و امسال   
                                              سال بالاترین نمودار است
به خط و خال دلبری زیبا      
                                              دل طاووسیم گرفتار است
گفتمش پیش من بمان ای عشق  
                                              گفت ای دوست وقت بسیار است
گفت رندی چه می کنی گفتم     
                                              ترک افیون که سخت دشوار است
روی درمان نمیپذیرد هیچ        
                                              این تمدن که سخت بیمار است
رونق گلفروشیم در شهر       
                                              گل صحرای پر طرفدار است
 
 

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 1823