بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

هوس با دل هم آغوش است امشب
                                        چراغ گریه خاموش است امشب
نمیدانم چه پیش آمد که ما را
                                        غم از خاطر فراموش ست امشب
 
                           ****************
 
چو فانوس سحر خاموشم امشب
                                      مثال چشمه بی جوشم امشب
زمستان و شب و کولاک صحرا
                                      من بیچاره بی تن پوشم امشب
 
                           ****************
 
در ودیوار ما غم دارد امشب
                                    غم من نیز ماتم دارد امشب
سحر وقت دعای صبحگاهی
                                    در آغوشش مرا کم دارد امشب
 
                           ****************
 
قسم بر شوکت مردانه شب
                                   به یا رب یا رب و افسانه شب
همه در آرزوی روز خوابند
                                  مرا کرده خدا دیوانه شب
 
                           ****************
 
خوشا حال دل زندانی شب
                                    سبک خوابی و ریزه خوانی شب
خیال انگیز و بهتر زآنچه گفتم
                                    فرار از روزن پنهانی شب
 
                           ****************
 
نشستم در کنار رود چالوس
                                    دلی آکنده از امیال و مایوس
بگوشم هاتفی مستانه می گفت
                                    که این دنیا ندارد جای افسوس
 
                           ****************
 
در قلعه عشق کو توالم امشب
                                      سردار مناره ها بلالم امشب
از مدرسه و کتاب بیزارشدم
                                      ای قال برو که مرد حالم امشب
 
                           ****************
 
بی شکوه دهان بسته دارم امشب
                                        کشتی به گل نشسته دارم امشب
از دامن خاطرم مرو جای دگر
                                        ای گریه دلی شکسته دارم امشب
 
                           ****************
 
بهبودی دل نخواهم ازحال خراب
                                       در پرده اشک نقش من ریخت درآب
گفتا که چه سان گذشت عمرت گفتم
                                       مشتی غم و غصه بود و یکعمر عذاب
 
                           ****************
 
نیستان  آتشستانست امشب
                                       بیابان نور بارانست امشب
غزل در سینه می میرد از این غم
                                       قلم زین غصّه گریانست امشب
 
                           ****************
 
هوای دیده بارانی است امشب
                                    دل من در گرانجانی است امشب
زبان اشک من در مجلس غم
                                    سخنگوی پریشانی است امشب
 
                           ****************
 
 به خوان آسمان مهمانم امشب
                                      نمک پروردۀ بارانم امشب
میان درۀ جانگیر صحرا
                                     بیاد خسرو یمگانم امشب

تاریخ ارسال: 1390/7/5
تعداد بازدید: 1882