بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

تازه کن زخم اندرونی را
                                  بشکن آیینۀ برونی را
پاره کن پاره کن به دست خودت
                              دلم این پرتقال خونی را
 
                           ****************
 
آمد آمد بسوی خانۀ ما
                                 تا بسوزاند آب و دانۀ ما
کشت مارا به وقت بی برگی
                                 خاک عالم سرزمانه ما
 
                           ****************
 
پرواز تو راز آسمانی ست
                               اسرار بزرگ جاودانی ست
این آمد و رفت ما در اینجا
                               افسانۀ مرگ و زندگانی ست
 
                           ****************
 
تن من سخت بیمار است امشب
                                    مثا ل کوه تبدارست امشب
 دلم چون آهوی مردم ندیده
                                    بدست من گرفتار ست امشب
 
                           ****************
 
چرا میخانه بی پیر است امشب
                                     فضای شب نفسگیر است امشب
چنانم عرصه تنگ آمد که گوئی
                                     دلم ا ز زندگی سیر است امشب
 
                           ****************
 
دل دیوانه ام مهمان دریاست
                                    کنار ساحلی مست تماشاست
بنازم این سخاوت را که دریا
                                    به هر چیزی که دارد بی تمناست
 
                           ****************
 
امید روشن فردا چراغ دلگرمی است
                                             زبان عشق گشودن دلائل نرمی است
تو جایگاه خدایی دل همیشه بهار
                                             خلاف رأی تو کردن کما ل بیشرمی است
 
                           ****************
 
خوار گشتن مایه بی جرأتی است
                                           ضعف و ذلّت حاصل کم طاقتی است
استواری داشتن چون کوه صبر
                                           مرد را معنای عالی همتّی است
 
                           ****************
 
صلح پیش آرید وقت جنگ نیست
                                            گردل سخت شما از سنگ نیست
سنگ گفتم گفت تندیسی به من
                                            سنگ با سنگیش بی فرهنگ نیست
 
                           ****************
 
ای درد بگو خدا مگر شافی نیست
                                    ستّار و علیم و کافی و وافی نیست
صد درکه زنی همین صدا می آید
                                    ای بنده خدا برای تو کافی نیست
 
                           ****************
 
کار من عاشقی و گل چینی است
                                      لا جرم دیده غرق خوش بینی است
ده بالا نشسته ام اما...
                                      یارم از روستای پایینی است
 
                           ****************
 
لبخند مرا کسی ندیده است
                                     از باغ دلم گلی نچیده است
یک سینه سخن سرودم امّا
                                     دیباچه دفترم سپید است

تاریخ ارسال: 1390/7/5
تعداد بازدید: 1825