بازدید کل: 335006

بازدید امروز: 111

بازدید دیروز: 175

 نغمهء بلبل شوریده زنای هوس است
                                                   جای این هرزه درا گوشه تلخ قفس است
چشم ها در پی گل پیرهن ترسا نیست
                                                   عشق مادر گرو مردم صاحب نفس است
یار بی پرده به میقات تجلی است ولی
                                                   موسی سینه من واله طور و قبس است

نام معشوق به بیمار شفا می بخشد
                                                  روح بیمار مرا یاد رخ دوست بس است
ازمن آهسته بگویید به مستان کامشب
                                                 کوچه میکده در قبضه میر عسس است
پر بزیبایی طاووسی خود می نازی
                                                 باخبرباش که همبستر گل خار و خس است
کاروان رفته و این نغمه تکراری شب
                                                 ضربان دل صحراست نه بانگ جرس است
             

 

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2322