بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

 تیری که کمین بال بازاست
                                      یاهوی کبوتر نیازاست
عکس رخ ماندگار محمود
                                      در آیئنهء دل ایازاست
این آخر عمر رفته بر باد
                                      آغاز حقیقت مجازاست
گلدشت وسیع آفرینش
                                      سجاده مرغ شب نمازاست
این جان نهاده بر کف دست
                                      احسان قبیلهء نیازاست

فریاد غریق رود جانگیر

                                      در شیهه توسن هزارست
جان نغمه دلکش سه تارم
                                      آوای چکاوک حجازست
با دلبرکان شوخ صحرا    
                                      ساز دل من همیشه ساز است

 

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2365