بازدید کل: 323281

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 97

 تیری که کمین بال بازاست
                                      یاهوی کبوتر نیازاست
عکس رخ ماندگار محمود
                                      در آیئنهء دل ایازاست
این آخر عمر رفته بر باد
                                      آغاز حقیقت مجازاست
گلدشت وسیع آفرینش
                                      سجاده مرغ شب نمازاست
این جان نهاده بر کف دست
                                      احسان قبیلهء نیازاست

فریاد غریق رود جانگیر

                                      در شیهه توسن هزارست
جان نغمه دلکش سه تارم
                                      آوای چکاوک حجازست
با دلبرکان شوخ صحرا    
                                      ساز دل من همیشه ساز است

 

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2275