بازدید کل: 334987

بازدید امروز: 92

بازدید دیروز: 175

 سینه ها گور سرد و خاموش است
                                                عشق از یادها فراموش است
خشکسالی است کشته دل را
                                               چشمه ها خشکرود و بی جوش است
کندوی دل تهی زبوی عسل

                                               ناله من زنیش بی نوش است
دل من عاشق است لیک بخویش
                                               نه غلام و نه حلقه در گوش است
آفتابی است ذره پروریار
                                               مهر او با دلم هم آغوش است
پشت من محکم از عنایت اوست
                                               گر دلم بیخیال و کم هوش است
جلوه ای کرد دوست از رخ ماه
                                              مرد صحرا هنوز بیهوش است

 

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2472