بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

 
زطفلی سینه ای صد پاره دیدم               
                                                      درون سینه سنگ خاره دیدم
گلو بند ترا بر خاطر دل                      
                                                      بجای مهره گهواره دیدم
 
                           ************************
 
به قرآنی که می بینی بدستم             
                                                         به پیمانی که در این لحظه بستم
بخاک کعبه شش گوشه عشق                
                                                         ترا من از دل و جان می پرستم
 
                           ************************
 
 
من از پیمانه پیمایان مستم             
                                                 چه مستی مست پیمانه الستم
خدا را در جمال یار دیدم  
                                                 بدان خاطر خدا را می پرستم
 
                           ************************
 
جهان را غرقه در گرداب دیدم            
                                                  دل آرام را بی تاب دیدم
نمیدانم که این کابوس غم را        
                                                  به بیداری و یا در خواب دیدم
 
                           ************************
 
خدا یا سینه ام را آسمان کن           
                                                      در آن صد جوی نورانی روان کن
خدا یا با تمام خلق عالم            
                                                      دل سنگین ما را مهربان کن
 
                           ************************
 
دل گل را زبلبل خسته تر کن     
                                                 و بلبل را به گل وابسته تر کن
درون خانه آئینه ما             
                                                 نقوش عشق را برجسته تر کن
 
                           ************************
 
شبی را خواب خود با آب گفتم             
                                                        به شیوایی و آب تاب گفتم
من دیوانه خواب خویشتن را          
                                                        بجای آب با مهتاب گفتم
 
                           ************************
 
صدای کوچ در یاد بهارم                 
                                                      خزان پیر را آئینه دارم
چو باغ سرد و خاموش زمستان    
                                                      گل یخ در میان سینه دارم
 
                           ************************
 
چو خون میریزد از ابر نگاهم          
                                                      شفق گون میکند اینگونه راهم
به هم میریزم این چرخ و فلکرا    
                                                      اگر دنیا نباشد دلبخواهم
 
                           ************************
 
من عاشق مردم جهانم                         
                                                   پیوسته به فکر این  و آنم
در این ره اگر که آزمونی ست               
                                                   آماده برای امتحانم
 
                           ************************
 
از هزاران گلی که من چیدم         
                                                         کافرم چون تویی اگر دیدم
این همه گل میان باغ  هنر    
                                                         من یکی لاله را پسندیدم
 
                           ************************
 
ما همه  مردمان ایرانیم         
                                                         آسمانی ترین مسلمانیم
از چه باید به درد هم نخوریم        
                                                         ما که شاگرد یک دبستانیم

تاریخ ارسال: 1390/10/11
تعداد بازدید: 1856