بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

 
رهروی بوده ام که واماندم      
                                                       در سر کوچۀ شما ماندم
همه رفتند با سبکباری      
                                                       من و یک کوله بار جا ماندم
 
                           ************************
 
گاه آنجا و گاه اینجایم            
                                                    گاه با خویش و گاه تنهایم
همه روی زمین گرفتارند       
                                                    من گرفتار آسمانهایم
 
                           ************************
 
هر چه از این زمانۀ بد دیدم                
                                                           من ز رنج کسی نرنجیدم
خنده دارست گرچه کار جهان          
                                                           بازهم من به آن نخندیدم
 
                           ************************
 
چه غم ها دادی و چیزی نگفتم           
                                                          چه حرفی از تو ای دلبر شنفتم
خداوندا به پیری دردم مرگ               
                                                          بکن کاری زدست و پا نیفتم
 
                           ************************
 
ترا چون من به صحرا می رسانم           
                                                          سلامی هم به دریا می رسانم
و هر جوری که پیش آید خوش آید    
                                                          من امشب را به فردا می رسانم
 
                           ************************
 
شبی دل را به روی آب دیدم      
                                                 هزاران شمع در مهتاب دیدم
خدا را جستجو می کرد اما             
                                                حسین بن علی را در خواب دیدم
 
                           ************************
       
نظر بر مصحف اعجاز کردم           
                                                   دلم را منبع هر راز کردم
از این دفتر به یمن سورۀ نور         
                                                   گره از کار مردم باز کردم
 
                           ************************
 
سر سجاده در ایاک بودم          
                                                   به گوشم طالب پژواک بودم
به لبیک تو فهمیدم خدا یا        
                                                   در آن دم پاک پاک پاک بودم
 
                           ************************
 
ظاهرا ماندۀ غم و دردم      
                                                   عشق را بهترین ره آوردم
من اگر جا زدم که جا نزدم      
                                                   از هویت دفاع می کردم
 
                           ************************
 
مثال خار دستی را نخستم        
                                                      در خانه به روی کس نبستم
خدا یا بارها بشکن دلم را       
                                                      اگر یک بار از کس دل شکستم
 
                           ************************
 
چو آوردی ز صحرا تا سرایم               
                                                   چو آوردی ره آوردی برایم
اگر حال شب دوشم بیاید         
                                                   برایت صد دوبیتی می سرایم
 
                           ************************
 
اگر چه لحظه ای راحت ندارم     
                                                 چو دریای محبت بی قرارم
ولی از همت سبز توکل        
                                                 سر راحت به بالش می گذارم

تاریخ ارسال: 1390/10/11
تعداد بازدید: 1698