بازدید کل: 347927

بازدید امروز: 170

بازدید دیروز: 226

کسی که حال تو با حال او هماهنگ است
                                                       برایت آینه ماند اگرچه از سنگ است
چه پیش آمده دستش ز مهر خالی گشت
                                                       نظربلندترینم چرا نظر تنگست
بروز پیش من و سوی پس نگاه مکن
                                                       چرا که چهرۀ من بعد تو پرآژنگست
چگونه سورۀ سازش بخوانم از لب عشق
                                                       مراست صلح ومحبت ترا سرجنگست
رسیده ام به مکانی که پای اندیشه
                                                       برای رفتن آنجا هزار فرسنگست
کنار مردم صحرا به چشم خود دیدم
                                                        بِگاه خلسه که هرکس بخویش آونگست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2471