بازدید کل: 341827

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 133

 
ای آنکه هزار یار داری    
                                                   با یکدله ها چه کار داری
من مرده ام از هر آنچه زنده است
                                                   از مرده چه انتظاری داری
 
                           ************************
 
گلپارۀ ارغوان کوه سخنی    
                                                  گلدوزی دشت دامن پیرهنی
اینها سر جای خویش محفوظ بگو 
                                                  من آن تو هستم و تو از آن منی
 
                           ************************
 
از مجمر عود میرسد گل نفسی        
                                                    آلوده بدود شعله تاب هوسی
از شاخه عمر ما گلی می ماند       
                                                    کافتاده بپای هرزگی های خسی
 
                           ************************
 
ای شب بکنار خود پناهم دادی     
                                                      در میکده شربت سیاهم دادی
با آنکه زبان بسته در کامم نیست     
                                                      در خلوت محرمانه راهم دادی
 
                           ************************
 
کتاب ای همه آگاهی و حقیقت و مهر     
                                                     بگیر دست مرا از سر رضامندی
غلام حلقه بگوشم هزار سال دگر   
                                                     بتو هماره موصوف تا خداوندی
 
                           ************************
 
شیرین سخن و ملیح و شیرین دهنی     
                                                           در بین سمن های جهان یاسمنی
زیباتر از آنی که بگویم سخنی         
                                                           افسوس و هزار حیف پیمان شکنی
 
                           ************************
 
ای که آئینه دار اسراری     
                                             همچو منصور وارث داری
حیف چون طوطیان هرزه درا
                                            حق صحبت نگه نمی داری
 
                           ************************
 
ایدل بگو حریف کدامین و کیستی    
                                                    من پای بند یار تو مشغول چیستی
اکنون که من ز کوثر بالارسیده ام 

                                                    آب از کفم بنوش مگر تشنه نیستی
 
                           ************************
 
چون مرغ مهاجر از هوا می آیی      
                                                       بیگانه به چشم آشنا می آیی
با پای پیاده مانده از جوش طلب     
                                                       ای رهرو خسته از کجا می آیی
 
                           ************************
 
ای که در سینه صد هوس داری    
                                                  بعد هر پس دو صد سپس داری
یا بزن گردن هوس ور نه        
                                                  کار کن کار تا نفس داری
 
                           ************************
 
کردم چو کلاه خویش قاضی         
                                                         گشتم زهر آنچه هست راضی
با حال توکلی که دارم     
                                                         چه حال و چه آتی و چه ماضی
 
                           ************************
 
ای آنکه مرا درون یک پیرهنی       
                                                   یا روح منی که بستۀ جان و تنی
دوراز تو نبوده ام که گویم ارنی      
                                                   من مثل تو هستم و تو مانند منی

تاریخ ارسال: 1390/10/18
تعداد بازدید: 3504