بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

خزان عمر من آغاز نوبهاران است
                                            نوای رود من آهنگ آبشاران است
صدای گرم تو در کوچه باغ دلتنگی
                                            بگوش خستگیم نغمه هزاران است
شرار درد درون سوز خاطرات ایدوست
                                            شکوه صبح دل انگیز لاله زاران است
بیا به شهر دلم میهمان عزیز خداست
                                            گرت هوای سرکوی میگساران است
بنوش باده زدستم مخور غم عصیان
                                           که لطف دوست برای گنه کاران است
سرو سرخ انالحق بدار منصور
                                           بزرگ فلسفۀ مرگ سربداران است
بیا بجانب صحرا به فصل گلباران
                                          که خانقاه چمن وعده گاه یاران است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2531