بازدید کل: 323281

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 97

خزان عمر من آغاز نوبهاران است
                                            نوای رود من آهنگ آبشاران است
صدای گرم تو در کوچه باغ دلتنگی
                                            بگوش خستگیم نغمه هزاران است
شرار درد درون سوز خاطرات ایدوست
                                            شکوه صبح دل انگیز لاله زاران است
بیا به شهر دلم میهمان عزیز خداست
                                            گرت هوای سرکوی میگساران است
بنوش باده زدستم مخور غم عصیان
                                           که لطف دوست برای گنه کاران است
سرو سرخ انالحق بدار منصور
                                           بزرگ فلسفۀ مرگ سربداران است
بیا بجانب صحرا به فصل گلباران
                                          که خانقاه چمن وعده گاه یاران است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2438