بازدید کل: 341817

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 133

زبان خامۀ من اشک بی زبان من است
                                                   گهر فروش سخن چشم درفشان من است
منم پیمبر روشن دلان خانه نشین
                                                   که کهنه پیرهن آئینه زمان من است
منی که چله نشین خیال شیرینم
                                                  شکاف کوه محبت دژامان من است
تنی تکیده دلی خسته سینه ای پرآه
                                                  زکارگاه فلک مزد سالیان من است
غمی بزرگ گره خورد با گلوی دلم
                                                 رهین گریه خویشم که ترجمان من است
جوانیم همه در رنج و پیریم بی گنج
                                                 که آن بهار من و این هم از خزام من است
بکوهسار خیال جوانی صحرا
                                                 صدای قهقهه پیرمهربان من است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2357