بازدید کل: 347934

بازدید امروز: 177

بازدید دیروز: 226

چشم غم در پی زلال من است
                                           عُمر من در پی زوال من است
نور شب در گذار عُریانی
                                          جامۀ نازک خیال من است
خاطرات زمان بدفتر عُمر
                                           همه از روز و ماه وسال من است
چشم آئینه در نگاه زمان
                                           همصدای زبان لال من است
مرغ عشقم که در گه پرواز
                                           سوت طوفان صدای بال من است
من کمر بستۀ غمم اما
                                           رَمز شادی به زیر شال من است
من بدنیا نمی دهم غم را
                                           این غم بیکرانه مال من است
دست خورشید هم بدان نرسد
                                           ذرّه جایی که جای حال من است
آنچه هرگز حرام من نشود
                                           بخدا روزی حلال من است
سینۀ سرخ مردم صحرا
                                           ترجمانی و شرح حال من است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2672