بازدید کل: 334986

بازدید امروز: 91

بازدید دیروز: 175

 
اگر که یوسفم مدیون چاهم     
                                                      به لطف این سیاهی رو براهم
 مخور غصه زلیخای عزیزم     
                                                      تو را دارم دگر چیزی نخواهم
 
*****************
 
برایت از گل ابروت گفتم      
                                                    ز ابرو و ز خلق و خوت گفتم
نگفتم از تو چیزی گر که گفتم    
                                                    نه پشت سر که رو در روت گفتم
 
*****************
 
گرفتار زمستانی سیاهم                    
                                                   خیابان خوابم و بی سر پناهم
ز طفلی تا کنون در این مقالم         
                                                   نمیدانم چه می باشد گناهم
 
*****************
 
شب و روز از وجودت پاس دارم       
                                                     به هر دستم تفنگ و داس دارم
اگر خونی بود جاری به رگهام         
                                                     برای تو خلیج فارس دارم
 
*****************
 
به دنیای شما مهمان دردم           
                                                     نمک پرورده ای از فصل زردم
از این رنجی که در عمرم کشیدم
                                                     صدو ده امتیازی کسب کردم
 
*****************
 
من از پیمانۀ چشم تو مستم      
                                                      به پای عشق تو درهم شکستم
شنیدم گفته ای من با تو هستم   
                                                      تو بامن نیستی من با تو هستم
 
*****************
 
میان خرمن آتش نشستم     
                                                         از این آتش پرستی مست مستم
اگر هستم در این عالم که هستم        
                                                         برای خاطر تو زنده هستم
 
*****************
 
بیا همبال هم همراز گردیم        
                                                      رفیق و مونس و دمساز گردیم
به تنهایی اگر میلی نداری    
                                                      بیا با هم به دنیا باز گردیم
 
*****************
 
شبی مشغول  گشت و پاس بودم    
                                                           سیه مست شمیم یاس بودم
چو دست فکر من  از شانه افتاد    
                                                           به فکر حضرت عباس بودم
 
*****************
 
نکردم پرسش و دادی جوابم     
                                                     به لالایی مرا کردی به خوابم
تمام گفته هایم گفتۀ تست  
                                                     چه نقشی داشتم پس در کتابم
 
*****************
 
خدا یا یکدم آرامش ندارم          
                                                      ز دست خویش آسایش ندارم
همه دارند از من انتظاری        
                                                      ولی من از کسی خواهش ندارم
 
*****************
 
تا که از پا ننشستم چه سفرها کردم      
                                                          صحبت از هم نفسی ها و قدرها کردم
تا به باور برسم در دل نا باور خود 
                                                           پشت بر هر چه اگرها و مگرها کردم

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 1600