بازدید کل: 335010

بازدید امروز: 115

بازدید دیروز: 175

 فصل پیری بهترین فصل منه                          
                                                    بدلی های من و اصل منه
عاشقی یه اشتباه بی حده   
                                                    اشتباه نسل در نسل منه
 
                                *******************
 
بزارین به خونه تون در بزنم           
                                                     به شما به بچه ها سر بزنم
چرا درها تون و بستین  وا کنین        
                                                     نزارین به سیم آخر بزنم
 
                                *******************
 
به روح آسمان پرواز کردم               
                                                           در دروازه ها را باز کردم
نخواهد کرد باور آنچه دیدم                
                                                            اگر کتمان کشف راز کردم
 
                                *******************
 
ای غم ای حادثۀ دمسردی             
                                                   تو که کشتی لت و پارم کردی
برو ای گرگ بیابان جنون    
                                                   تا کی اطراف دلم می گردی
 
                                *******************
 
تو که میراث خوار خویشتنی                     
                                                      یادگار زمانۀ کهنی
دیگر از درد و غم نخواهی گفت  
                                                     چونکه تاریخ را ورق بزنی
 
                                *******************
 
من با تو شدم از اینکه یارم باشی            
                                                           مانند خدای من کنارم باشی
اما چه کنم اگر خدا ناکرده     
                                                           من یار تو باشم و تو مارم باشی
 
                                *******************
 
گر نداری به من تو دسترسی                 
                                                          یا اسیری به گوشۀ قفسی
تا زمان رهائیت ایدوست    
                                                          دل خود را نمیدهم  به کسی
 
                                *******************
 
تخم غزل به سینۀ من چونکه کاشتی           
                                                         رفتی به حال خویشتنم واگذاشتی
چون رفتی از حضورم و دیگر نیامدی
                                                         فهمیده ام که هیچ قبولم نداشتی
 
                                *******************
 
ای غم من هزار انگشتی      
                                                          مثل خروار در خور مشتی
تو چه اعجوبه ای که با خواری      
                                                          صبر را در درون من کشتی
 
                                *******************
 

آن نشانی که از تو پرسیدم 

                                           نو گلی بود تازه می چیدم

کاش از شهر می زدم بیرون 

                                           روی ماه تورا نمی دیدم


 
                                *******************
 
نه قصر و کاخ و خونه                                      
                                               نه نام و نه نشونه
خوبی بکن تو دنیا       
                                               همین برات می مونه
 
                                *******************
 
دل بی حسرتم در بی بلایی ست    
                                                            اسیر نازنینی مو طلایی ست
به پیری این دل بی همزبانم
                                                            هنوزم طالب سر درهوایی ست

تاریخ ارسال: 1390/9/27
تعداد بازدید: 1628