بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

 
آنکه به من مهر و محبت نداشت    
                                                      در دل من تخم رضایت نکاشت
در گه رفتن ز کنار دلم                 
                                                      پیش همه شست و کنارم گذاشت
 
                                *******************
 
دست فلک یار و کسم را گرفت       
                                                          یاور و فریاد رسم را گرفت
کوه و کتل بود و ره سنگلاخ    
                                                          وای که این ره نفسم را گرفت
 
                                *******************
 
پدر دارم ولیکن در برم نیست      
                                                        زمادر سایه ای هم برسرم نیست
به همراهان خوب من بگوئید           
                                                       شهم هر چند تاجی بر سرم نیست
 
                                *******************
 
آن شب که ستاره فتنه انگیخت      
                                                         نا خالصی دل مرا بیخت
از تندر ابر غم به صحرا                    
                                                         دلوارش من ز دیده می ریخت
 
                                *******************
 
یکی از پای می گوید یک از دست     
                                                       یکی در اوج و آن دیگر درین پست
دراین دنیا میان جمع اضداد               
                                                       همینی را که می بینی درست است
 
                                *******************
 
خدا میل تو و تفسیر ما نیست       
                                                         خدا افسانۀ ما و شما نیست
اگر چه آنچه می خوانی خدا نیست   
                                                         بخوان او را خدا غیر از خدا نیست
 
                                *******************
 
دلم آشفته از یاد جوانی است    
                                                    به یاد عهد عشق و مهربانی است
اگر گاهی به لب لبخند دارم             
                                                   برای دورمان از بدگمانی است
 
                                *******************
 
از روزگار دور  طمع زین و آن نداشت  
                                                                    از این و آن کجا  ز تمام جهان نداشت
 صحرای ما به عشق ز هفت آسمان گذشت 
                                                                    هر چند یک ستاره به هفت آسمان نداشت
 
                                *******************
 
این جهان جای کوشش و کار ست         
                                                     جای جنگ و ستیز و پیکارست
پاسداری ز خویش در همه حال  
                                                     کار مردان استخوان دارست
 
                                *******************
 
گفت اهل دلی که شاعر کیست     
                                                       شعر مفهوم و معنی آن چیست
گفتم از عمق جان برون آید          
                                                       شعر در آستین شاعر نیست
 
                                *******************
 
همیشه دلم پایگاه غم است       
                                                       همه کار او در هم و برهم است
دو دنیا شود گر کمک حال من  
                                                       برای گرفتاری من کم است
 
                                *******************
 
آنکه در باغ عشق گلچین است       
                                                    زندگانی او چه شیرین است
لیک آن کس که در پی کین است  
                                                    به زمین و زمانه بدبین است

تاریخ ارسال: 1390/9/27
تعداد بازدید: 1790