بازدید کل: 347932

بازدید امروز: 175

بازدید دیروز: 226

شب تیره روی سیاه من است
                                         گناه جهانی گناه من است
من آن هرزه پوی خراباتیم
                                         که خاک خانقاه من است
شهاب فلک سیر گردونه گیر
                                         کمر بستۀ تیرآه من است
گل لاله بر سینۀ داغ چاک
                                         چراغی به گمگشته راه من است
سکندر که آئینه سازی کند
                                         نظر کردۀ یک نگاه من است
مگویِ زبان بستگان طریق
                                         بزیر زبان نگاه من است
من آن غم شکار بیابانم
                                        که صحرای دل جان پناه من است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2699