بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

 
تو که از مرز کینه رد شده ای   
                                              رد ز دنیای دیو و دد شده ای
از چه از راه خویش برگشتی  
                                              بین خوبان دوباره بد شده ای
 
 
                                *******************
 

ای عقب افتاده به ما می رسی

                                              بین ز کجا تا به کجا می رسی

روز اگر مانده ای از لطف حق  

                                              در دل شب ها به خدا می رسی


 
                                *******************
                
ای پای شکسته از چه ره پیمایی                             
                                                     از شهر که سوی شهر ما می آیی
از روز ازل تو همره من بودی            
                                                     در پیری من و تو  تا کجا بامایی
 
                                *******************
 
به میخانه ها بهترین باده ای       
                                                    تو درعین پیچیدگی ساده ای
به قاموس هستی به مکتوب عشق 
                                                    خدا را مقدس ترین واژه ای
 
                                *******************
دو چشمت باغ سر سبز الهی است
                                                        خط سبز رخت مانند شا هی است
برای چون منی بیمار و خسته
                                                        گل روی تو داروی گیاهی است
 
                                *******************
 
شبی را آسمان مهتاب می خواست
                                                چو چشم خسته من خواب می خواست
میان برکه ای ماهی خوش رنگ
                                                درون آب بود و آب می خواست
 
                                *******************
 
آدمی بی بهانه زندانی است
                                             گنهش هم گناه پنهانی است
من نمی دانم آنچه می دانم
                                             زندگی گونه ای گرانجانی است
 
                                *******************
 
پای من در ره عبور شکست
                                             روی سنگی به حال گریه نشست
موی جو گندمی به من می گفت
                                             آی هشیار باش زندگی گذشت
 
                                *******************
 
دل من عاشق ره و سفرست
                                          خاصه شهری که در دل گذرست
آنچه هرگز نرفته از یادم
                                           کوچه پس کوچه های سنگسرست
 
                                *******************
 
شب عید است و دل در پیش گل پیراهن است امشب
                                                                        تمام شهر در چشمم مثال گلشن است امشب                 چو رفتم سوی یار خود بحمدالله و والمنّه
                                                                        درش باز است و برق خانۀ او روشن است امشب
 
                                *******************
 
قدمم گاه تند و آهسته است
                                              تن و پایم زرنج ره خسته است
خوان گسترده ات پُراست اما
                                             چشم من باز و دست من بسته است
 
                                *******************
 
شبی صحرا ز راه دور می گفت
                                            پلنگ از ماه و از نخجیر می گفت
همه در فکر یار و درد هجران
                                            و بهرام از شکار گور می گفت

تاریخ ارسال: 1390/11/10
تعداد بازدید: 1867