بازدید کل: 341812

بازدید امروز: 92

بازدید دیروز: 133

من نه جادو می کنم نه ساحرم    
                                                   باطنم آئینه دار ظاهرم
حاضری در راه عشقت جان دهی    
                                                  تو نمیدانم ولی من حاضرم
 
                                *******************
 
در آفتاب سوزان سرگشتۀ کویرم     
                                                   تا درمیان آتش دستی مگر بگیرم
در کودکی شنیدم از مادرم که می گفت  
                                                  در هر کجا که باشم آسیب ناپذیرم
 
                                *******************
 
من ماهی تنگ آب بودم   
                                               دلخسته و دل خراب بودم
تاره  ببرم بسوی دریا         
                                               از هر طرفی به تاب بودم
 
                                *******************
 
پس مانده و مبتلای خویشم     
                                                 گه در پی نوش و گاه نیشم
چون لالۀ واژگون صحرا    
                                                 در حال تفکرات خویشم
 
                                *******************
 
منم صحرا که دایم در سکوتم         
                                                 سفر مردی بدون آب و قوتم
زمستان است و بی پا پوش و عریان  
                                                 اسیر حملۀ باد و بروتم
 
                                *******************
 
رهنوردی به شهر ایثارم       
                                                همچو ابر هنر گهر بارم
گر بدانی ز راه شیری شب    
                                                چه خبرها ز آسمان دارم
 
                                *******************
 
در جامعه فرد بد نبودم      
                                              در مدرسه اهل رد نبودم
بی مهری اگر چه بود آنجا  
                                              اما من از آن بلد نبودم
 
                                *******************
 
چون گرد جهان سفر نمودم                
                                                در دفتر خود چنین سرودم
آن روز که آسمان ما سوخت       
                                                در کشور آفتاب بودم
 
                                *******************
 
کدامین دفتر دل را بخوانم            
                                                 که تا هر واژه آن را بدانم
خداوندا سرودی کن عطایم      
                                                 که با تاریخ دنیا زنده مانم
 
                                *******************
 
بکن کاری که تا دل پاک گردم        
                                                    مثال کوره آتشناک گردم
به زیر پای تو ای بهتر از جان    
                                                   به رسم پاکبازان خاک گردم
 
                                *******************
 
به یادت هست عهدی با  تو بستم    
                                                     تو هم دادی دو دستت را به دستم
از آن ساعت به رسم انتظاری    
                                                     سر راه کمر بندی نشستم
 
                                *******************
 
سبویم من سبویم من سبویم          
                                                       شراب کهنه ای دریک کدویم
به دریایم روان کرده است یارم         
                                                       خیالش می رسد من آب جویم

تاریخ ارسال: 1390/11/10
تعداد بازدید: 1803