بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

ای خدا مظهر تماشایی          
                                              آخرین واژۀ تمنایی
هر کجا می بری ببر اما   
                                              ببر آنجا که خود در آنجایی
 
                                *******************
 
دلم آشفته احوالم پریشان     
                                                  بمانند گل یخ در زمستان
ازآن روزی که رفتی از کنارم   
                                                  به جان تو نه سر دارم نه سامان
 
                                *******************
 
خسته ام  خسته ام  خسته جانم          
                                                     خسته از دست پیر و جوانم
مانده ام اندرین دهر گلچین      
                                                    مست دردم بجانم نهانم
 
                                *******************
 
شبی گلبوته ای می داد پندم         
                                                که با تسخر به این و آن نخندم
ز پر پر گشتنش می گفت با من       
                                                که از لبخند بیجا لب ببندم
 
                                *******************
 
قصه را چون دراز می کردم          
                                               اندر آن ترکتاز می کردم
فکر محمودیم چو گل می کرد   
                                                یاد عهد ایاز می کردم
 
                                *******************
 
چرا باید که من بی تاب باشم       
                                                همه بیدار و من در خواب باشم
همه بابند در بین خلایق      
                                                چرا من یک نفر ناباب باشم
 
                                *******************
 
بیا تا دست همدیگر بگیریم    
                                             به پای هم برای هم بمیریم
اگر این کارها از ما بر آید      
                                             میان اهل عالم بی نظیریم
 
                                *******************
 
هر کس که فکر و ذکرش خوب و خوش و خدایی ست 
                                                                       اندیشۀ بلندش یک دست و یک صدایی ست
اما چه می توان کرد هرجا که پا نهادیم    
                                                                       حال تمام دنیا یک بام و دو هوایی ست
 
                                *******************
 
درّه سینه ام پر از دودست      
                                                دشت و صحرای من غم  آلودست
با چنین حالتی که من دارم      
                                                بود من هر چه هست نابودست
 
                                *******************
 
روح حق در درون من جاریست       
                                              کارمن کار خویشتن داریست
پس به مصداق نَحنُ اِقرَب الیه
                                              بدترین کارها خود آزاریست
 
                                *******************
 
در حال بگو مگو من و مردم دشت   
                                                    گفتیم که سال رفته امشب برگشت
از عمر عزیز من درین راه دراز     
                                                    هفتاد و چهار عید نوروز گذشت
 
                                *******************
 
ای خدا جان و دل من مست تست  
                                                    دست امداد دلم در دست تست
هیچ حرفی در خور عشق تو نیست
                                                    جز که گویم هست من در هست تست

تاریخ ارسال: 1390/11/11
تعداد بازدید: 1758