بازدید کل: 335030

بازدید امروز: 135

بازدید دیروز: 175

 
در این جهان هستی پر کار و پر تلاشم      
                                                  دلخسته و شکسته یک مرد آش و لاشم
با این شکسته حالی خود مانده ام ندانم    
                                                  در این خرابه آیا باشم یا نباشم
 
                               ***********
                                             
جوان هر جا که باشه پیر میشه        
                                                  زعشق و کار و کوشش سیر میشه
زجا بر خیز می دانم که فردا        
                                                  برای زندگانی دیر میشه
 
                               ***********
 
خدا کنه دلا بهاری بشه             
                                                  غم از دل و دیده فراری بشه
خدا کنه خدا بخواد تو دنیا     
                                                  برگ درختاتون هزاری بشه
 
                               ***********
 
چه شود گر گذری بر سر راهم بکنی         
                                                     چون کبوتر نظری بر سر چاهم بکنی
چشم بستم ز امل در گذر مهر و وفا   
                                                     من نگاهت نکنم تا تو نگاهم بکنی
                                                    
                               ***********
 
هر که جوان ست جوانی کند       
                                                        هر که شود پیر خزانی کند
هر که بود مثل من پر گنه        
                                                        در دل خود خانه تکانی کند
                                       
                               ***********
 
هر که ستم با دگران می کند    
                                                      تاجر سستی ست زیان می کند
قهر خدا شامل حالش شود       
                                                       هرکه کسی را نگران می کند
 
                               ***********
 
بنازم جون دلم را ناز دادی        
                                                      به دشت سینه ام پرواز دادی
پشیمانم چرا با عشق و مستی    
                                                      دلی دادم که آن را باز دادی
                                  
                               ***********
 
به باغ تو هزاران غنچه دارم        
                                                         نمی خواهم دگر یک گل بکارم
به من گفتی دلت جا مانده گفتم    
                                                        دلی بهرم نمانده جا گذارم
                                       
                               ***********

 

ای خداوند خالق اروند 

                                                     ای نگهدار مردم در بند

تو مرا باش و من تورا باشم 

                                                     به حسین علی تو را سوگند


                                         
                               ***********
 
یکی شاه و یکی دیگر گدا  بود      
                                                   یکی خاموش و آن پر مدعا بود
همه بودند بالاتر ولیکن        
                                                   خداوند دلم خیلی خدا بود
                                      
                               ***********
 
تا که خورشید به دنیا تابید   
                                                 روح نو در دل اندیشه دمید
گر شما طالب این بازارید       
                                                 به غرور دگران فکر کنید
                                     
                               ***********
 
تکدرختی که پای در گِل بود         
                                                         نقش تندیس دیده و دل بود
دل ما چشمه محبت و عشق      
                                                         موج خیز بدون ساحل بود
 

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1745