بازدید کل: 335031

بازدید امروز: 136

بازدید دیروز: 175

 
هر چند ما زقافله رهروان پسیم   
                                                         یا اینکه یک تن و تک و تنها و بی کسیم
می دانم ار که تکیه به نیروی خود کنیم  
                                                         با پای خود به قله تاریخ میرسیم
 
                                  ********

 

مشق عشق و دلاوری کردم  

                                                عشوه خواهی و دلبری کردم

عشق ورزیده و ندانستم

                                                 کفر ورزیده کافری کردم


 
                                  ******** 
 
لب دریا کف آلودست امروز     
                                               مثال دره پر دودست امروز
سراب از دور آید سوی دریا  
                                               نبودی در پی بودست امروز
 
                                  ******** 
 
سمند مه به جولانست امشب   
                                              چو آهوی گریزانست امشب
گدایی در سر راه تمنا      
                                              پی یک لقمۀ نانست امشب
 
                                  ******** 
 
اگر امروز را فردا نباشد    
                                       امیدی در دل تن ها نباشد
اگر یارم نباشد پیش رویم  
                                      دلم خواهد که این دنیا نباشد
 
                                  ******** 
 
بیا ترک خود و درندگی کن       
                                             خداوند جهان را بندگی کن
مکن گریه مکن ناله مخور غم   
                                             کنون که زنده هستی زندگی کن
 
                                  ******** 
 
به یاری که از عهد عتیقه  
                                              به مولائی که لطفش بیدریغه
به عرشم میرسونه در شب تار  
                                              به شب هائی که ذکرم یا رفیقه
 
                                  ******** 
 
سمندر بوی آتش کرده پیرش   
                                             زهر چه آب و آتش کرده سیرش
در این گفت و شنود نا برابر    
                                             کدام صیاد بست او را به تیرش
 
                                  ******** 
 
راه خود را هر آن که سازد سد  
                                                    آخر کار را نمی داند
هرگز از نیش غم نمی ترسد             
                                                    مار گیری که مار می گیرد
 
                                  ******** 
 
من که با جان خویش درگیرم 
                                              دیگران را چگونه بپذیرم
بنشین در کنار خود تنها      
                                               این بود پند آخر پیرم
 
                                  ******** 
 
عقل و تدبیر را نمی شاید      
                                            آن که بد را نمی نماید رد
گر نو اندیش نیستی هر گز 
                                            کهنه رائی  زما نمی آید
 
                                  ******** 
 
گرکه درد تو هست بی درمان   
                                             چه اثر می کند دوا در آن
رود بی آب و ابر بی باران     
                                             به چه ارزد برای گلکاران

تاریخ ارسال: 1391/4/26
تعداد بازدید: 1689