بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

گل پیچیده بر دیوار بودم    
                                              تمام روز و شب بیدار بودم
سرک گر می کشیدم پشت دیوار 
                                              یقین در انتظار یار بودم
 
                                    *****  
چرا بی برگ و بی بارم خدایا  
                                              نه در خواب و نه بیدارم خدایا
برای خاطر چشم انتظاری  
                                              درخت پشت دیوارم خدایا
 
                                    *****  
دلم از غم تلمبار است امشب  
                                              دو چشمم نیز گلبار است امشب
خطر از هر طرف پیچیده اما   
                                              خدا ما را نگهدار است امشب
 
                                    *****  
خرابم کن که آبادم نمایی  
                                              اسیرم کن که آزادم نما یی
صدا از هر طرف پیچیده در دل  
                                              بده غم را که دلشادم نمایی
 
                                    *****  
یار من تا مرا به خلوت دید   
                                              با نگاهی به عشق من خندید
تا که من هم تبسمی کردم    
                                              گریه ام در لبان من خشکید
 
                                    *****  
به کجا می روی مرو زین جا   
                                              مگذارم تو یکه و تنها
لحظه ای صبر کن که جان بدهم
                                              مرو از پیش من تو را به خدا
 
                                    *****  
ای وفا دار کوچه محنت   
                                              در دل من نمانده جز حسرت
لحظه ای پیش من بمان و مرو  
                                              مگذارم به گوشه حیرت
 
                                    *****  
زمزمی کو که شستشو بکنم   
                                              خویش را در تو جستجو بکنم
در سکوتی که در دلم باقی ست  
                                              باش تا با تو گفتگو بکنم
 
                                    *****  
دو چشمم باز بیخوابه خدایا    
                                              مثال رود پر آبه خدایا
به پای چشم گریانم شب و روز   
                                              دل من نیز بی تابه خدایا
 
                                    *****  
درخت زرد پاییزم من ای دل  
                                              گل صد برگ پرهیزم من ای دل
به پای چشمه جوشان چشمم   
                                              چو ابر دیده گلریزم من ای دل
 
                                    *****  
خدایا تکدرخت کوهسارم   
                                              میان صخره ها بی برگ و بارم
در این آشفته بازاری که دارم   
                                              که می گردد مرا غمخوار و یارم
 
                                    *****  
این بسته و آن هماره باز است    
                                              این خامش و آن به سوز و ساز است
این مرگ و حیات و بود و نابود  
                                              اثبات حقیقت و مجاز است

تاریخ ارسال: 1392/10/7
تعداد بازدید: 2046