بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

خاموشی من ز خانه تنگ دل ست    
                                              افسردگییم زسردی سنگ دل ست
از هر طرفی ز نا همایون فالی     
                                                غم بر سر غم نشسته آونگ دل ست
                                     *****  
 
دو چشم خویش را درویش کردم     
                                               همیشه زندگی با خویش کردم
زترس اهرمن در خانه دل            
                                               نشستم لیک در را پیش کردم
                                     *****  
  
چرا من خویش را بی تاب دیدم      
                                              به دنیا آمدم یا خواب دیدم
چنان من تشنه این راه بودم     
                                              سرابی را به چشمم آب دیدم
                                    *****  
 
بگو ای باغبان گل در چه حاله       
                                              سر حاله و یا رو بر زواله
 
بگفتا باغبان گل شاد و خندان     
                                               و بلبل گرد او در قیل و قاله
                                    *****  
نه گنه کردم و نه غم خوردم        
                                               هرگز از مشکلی نیازردم
لیک چون عشق رو به من آورد       
                                               به زیادی قسم کم آوردم
                                    *****  
بوی نرم بهار در تن تو ست          
                                              نور مه در چراغ روشن تو ست
من که رفتم از این جهان اما        
                                              یار من خون من به گردن تو ست
                                    *****  
به دست توست رنج کاهش من   
                                              به میل تو ست هر آسایش من
مکن رد در کهن سالی و سختی        
                                              خدایا از کرامت خواهش من
                                    *****  
 
گر پیر شدم ولی شما نگذارید       
                                               من خسته دلم مرا به غم مسپارید
من پیر نیم اگر شما از سر مهر        
                                              این آینه را زروبرو بر دارید
                                    *****  
نمی خواهم کسی پر کنده باشد      
                                               فقط با نام بودن زنده باشد
بنازم آدمی کز آدمیت           
                                               به فکر مردم آینده باشد
                                     *****  
 مدتی هست که از جوش صدا افتادم         
                                               مست و خاموشم و از چشم خدا افتادم   
باغ پاییزی و من هم گذرا در دل شب    
                                              سیب سرخم که به دامان شما افتادم
                                     *****  
 دوست دارم سکوت شب ها را         
                                               حالت خواهش و تمنا را
دوست دارم که در شکسته دلی       
                                              از دعا ها فقط خدایا را
                                    *****  
 
چرا دیوانه بازی می کند دل      
                                                  چرا با من نسازی می کند دل
میان این همه آباد سازان        
                                                  چرا ویرانه سازی می کند دل

تاریخ ارسال: 1392/10/7
تعداد بازدید: 2113