بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

 

2912

سرشک دیده ات آب زلاله 

                                                دو چشمت مثل چشمان غزاله

گرفتار تو هستم در یقینم 

                                               زدست تو رها گشتن محاله

 

                                    ******

2913

ای هنر آموز جهان مال توست 

                                                 ماه فلک گوشه ای از خال توست

خوب بیندیش در این روزگار 

                                                راحت تو بسته به احوال توست

 

                                    ******

2914

دل تنگ بیابان را دریدم 

                                                بلا را بهر جان خود خریدم

در این راهی که رفتم در شب و روز

                                                ز بد حالی به خوشحالی رسیدم

 

                                    ******

2915

جهان را تیره دیدن کج خیالی ست 

                                                به غم پیوسته بودن بد مقالی ست

مکن اندیشۀ بد چون که گفتند 

                                                بد اندیشی کمال بی کمالی ست

 

                                    ******

2916

خدایا ساز ما را سازگردان 

                                                مرا با این و آن دمساز گردان

در من بسته گردیده تو ای یار 

                                                در امید ما را باز گردان

 

                                    ******

2917

خدایا چاق حالی چاق حالی 

                                                سپید اندیشی و نازک خیالی

جوانی رفت از دستم خدایا 

                                                به فریادم برس در دیر سالی

 

                                    ******

2918

چو مرغان میل پروازی ندارم 

                                                به پایم چنگل بازی ندارم

تو گر آغاز راهی آخری هست 

                                                منم آخر که آغازی ندارم

 

                                    ******

2919

شب تارم گل کهتاب می خواست 

                                                دو چشم خسته من خواب می خواست

به فرمان دلم در خشکسالی 

                                                درخت آرزویم آب می خواست

 

                                    ******

2920

به شب ها همدم مهتاب بودم 

                                               چو باد هرزه ای بی تاب بودم

به وقت مردنم چون قوی تنها 

                                               به دنبال دو دریا آب بودم

 

                                    ******

2921

خداوندا مرا از خویش راندی 

                                              چو راندی دیگرم هرگز نخواندی

خدایا هر چه کردی خوب کردی

                                              اگر جان مرا بر لب رساندی

 

                                    ******

2922

بیا در خاک صحرا گل بکاریم 

                                                زابر دیده بارانی بباریم

پس آنگه در کنار این گل آباد 

                                                به رسم دور پشت هم بخاریم

 

                                    ******

2923

درخت کهنه ای در بیشه زارم 

                                               نگهبان سکوت کوهسارم

اگر دنیا به کام من نگردد

                                               ولی من با همین دنیا ندارم

 

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 2167