بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

2924

چشمم پی روی و موی و گیسوست  

                                                عاشق به جمال و خوی نیکوست

این یار که گفت و صحبت از اوست 

                                                زین سو نبود ورای آن سوست

 

                                    ******

2925

دلم تنگه دلم تنگه 

                                             دل تنگ من از سنگه

ولی چون یار هر جایی

                                             سرش جنگه سرش جنگه

 

                                    ******

2926

پله پله علم همچون نردبان 

                                             می برد مارا بسوی آسمان

آنچه آموزی بیاموزش به کس

                                            علم پنهان کرده را علمش مخوان

 

                                    ******

2927

بن مایه فکر من خراب است 

                                            درمان خرابیم شراب است

این سینه پر زدانش من 

                                            گنجینه و غرفه کتاب است

 

                                    ******

2928

هر که بر نفس خود سوار شود

                                                صاحب قدر و اقتدار شود

 این را بگو به مردم عشق 

                                                رخش خوب است گر مهار شود

 

                                    ******

2929

کسی که صحبت از گلخند می زد 

                                                شکسته شیشه ها را بند می زد

برای آنکه جان تازه گیرد 

                                                دلش را با دلم پیوند می زد

 

                                    ******

2930

تومی دانی که من مست تو هستم 

                                                لباس کهنه پیوست تو هستم

چرا با من نمی سازی به بازی 

                                                اگر بازیچه دست تو هستم

 

                                    ******

2931

در پشت خانه ما یک بلبل و قناری ست 

                                                یک زندگی زیبا در این خانه جاری ست

هر جا که عشق باشد طوفان در کمین ست 

                                                ای رسم روزگاری نه حال بد بیاری ست

 

                                    ******

2932

شرابم مستی دیرینه دارد 

                                                           دلی همواره توی سینه دارد

خدایا این دل همواره عاشق 

                                                           نه بغضی در گلو نه کینه دارد

 

                                    ******

2933

دلم کباب شد از عکس کوچه باغ خراب

                                                 که یافت می نشود جز به صفحه های کتاب

دلم خراش گرفت و تنم به لرزه که آه 

                                                 که هر چه آب گمان برده دیده بود سراب

 

                                    ******

2934

به غیر از شب سفر هر گز نکردم 

                                                 سفر بی همسفر هرگز نکردم

خدا را شکر هنگام سحر گه 

                                                 دعای بی اثر هر گز نکردم

 

                                    ******

2935

یا علی یا علی گرفتارم 

                                                 درد پیچیده در دل زارم

گر که دست مرا زغم گیری 

                                                 به خدای علی سزاوارم

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 2175