بازدید کل: 347927

بازدید امروز: 170

بازدید دیروز: 226

2936

در حضر می روم تو در حضری 

                                                در سفر می روم تو هم سفری

این چه حالی بود که در شب و روز 

                                               هر طرف میروم تو در نظری

 

                                    ******

2937

چشمم امشب ستاره می چیند 

                                               هر چه بیند درست می بیند

پای من تا همیشه در راهست 

                                               گر بایستد ویا که بنشیند

 

                                    ******

2938

دو پای خسته ام در راه مانده 

                                                مرا بر روی خاک غم نشانده

خدا هر چه که داده پس گرفته 

                                                دگر چیزی برای من نمانده

 

                                    ******

2939

درد تا سینه سوز می گردد 

                                                شب اندیشه روز می گردد

شعر می آید و نوشتارم 

                                                اختری شب فروز می گردد

 

                                    ******

2940

چرا دلمردۀ دنیای پیرید 

                                               چرا در بند این دنیا اسیرید

اگر دل دادی و گشتی پشیمان

                                               دل خود را زدنیا پس بگیرید

 

                                    ******

2941

چرا چون فصل پاییزی تو ای دل 

                                                 چو برگ گل زمین ریزی تو ای دل

چرا همچون غروب دشت هستی 

                                                 چو صحرا حیرت انگیزی تو ای دل

 

                                    ******

2942

من تو را یار و یاورت کردم 

                                                 در همه کار داورت کردم

تو ز پرسش زمردم شهرم 

                                                 من نپرسیده باورت کردم

 

                                    ******

2943

تو را از خود تمنا می کنم من

                                                 تمنای تماشا می کنم من

زتو سرزنده می گردم به هستی

                                                 تو را هر جا که پیدا می کنم من

 

                                    ******

2944

برایم زندگی مانند گوره 

                                                به دوری مثل صحرای عبوره

برای من جهنم دره اما 

                                               برای دیگران سنگ صبوره

 

                                    ******

2945

شبی گه آمدی پیشم نشستی 

                                                یقین کردم سرا پا مست مستی

ندادی پاسخ گرم سوالم 

                                                دل نرم مرا زین غم شکستی

 

                                    ******

2946

آه دنیا چه زیر و رو دارد 

                                                مردمی بس درنده خو دارد

دائما بهر جلوه دادن خویش 

                                               با همه  جنگ و های و هو دارد

 

                                    ******

2947

یار خود را چو در برش کردم 

                                                 در دل خویش باورش کردم

باغ پرمیوه اش به فصل خزان 

                                                 نوبری بود و نوبرش کردم

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 2340