بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

 

2948

هر لحظۀ ما قرینه سازیست 

                                                 انبوه غرور و سرفرازیست

این زندگی ست و زندگانی 

                                                 یک فلسفه از جهان بازیست

 

                                    ******

2949

در گفته من غم و ستم بود

                                                 گلواژه دفتر و قلم بود

هر چند ستمگری تو کردی 

                                                 دست من و تو به دست هم بود

 

                                    ******

2950

فصل پاییز بهترین فصل است 

                                                 فصل عشق و کمال یک نسل است

به حقیقت هر آنچه می بینید 

                                                رونوشتی برابر اصل است

 

                                    ******

2951

اهل ایران همه زبر دستند 

                                               صبح خیری همیشه سر مستند

مردم ما به یمن ذکر و دعا 

                                               به خداوند عشق پیوستند

 

                                    ******

2952

جهان ای یادگار روزگارم 

                                              تو را مانند چشمم دوست دارم

به روزی که از اینجا می روم من 

                                              تو را بر دست یارم می سپارم

 

                                    ******

2953

من پیکره ام که جان ندارم

                                              جان در گذر زمان ندارم

چون سازه صد هزار ساله 

                                              با عشقم و بد گمان ندارم

 

                                    ******

2954

فردا که زخانه بیرون آیم 

                                                   دور و بر خویش را می پایم

با این روش همیشه تا آخر عمر 

                                                   با دست خودم زعمر خود می کایم

 

                                    ******

2955

به خاری که گلم را پاسبونه

                                                   گلم از هر گزندی در امونه 

بگو گلچین گل ما را نچینه 

                                                   که تا بلبل برای من بخونه

 

                                    ******

2956

اسیر دست نسیانم خدا یا 

                                                      ز چشم خلق پنهانم خدایا

گرفتی آنچه دادی لیکن ا زمن 

                                                      نگیری نیمه ایمانم خدایا

 

                                    ******

2957

تکیه بر قامت عصا پیری ست 

                                                    پیر مانند شیر زنجیری ست

در چنین حالت توان فرسا 

                                                    زندگانی زجان خود سیری ست

 

                                    ******

2958

سکوت شب مرا دیوانه کرده  

                                                    به زنجیرم درون خانه کرده

در آتش رفتن و از جان گذشتن 

                                                    بمانند پر پروانه کرده

 

                                    ******

2959

زندگی درد و رنج و محنت بود 

                                                 کار من دایما شکایت بود

زندگی هر چه بود در دنیا 

                                                 راحت آن همه مشقت بودد

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 2276