بازدید کل: 347932

بازدید امروز: 175

بازدید دیروز: 226

2972

فریاد سکوت را شکستم 

                                                  با یاد همیشه مست مستم

گر عاشق عشق من نباشی 

                                                  من عاشق عشق تو که هستم

 

                                    ******

2973

یارم ره و من به را چراغش بودم 

                                                او گمشده بود و من سراغش بودم

دل خوش زوصال یار هر گز نبود 

                                                قربان دمی که در فراقش بودم

 

                                    ******

2974

خواستم تا به دوایی برسم 

                                            دردمندم به شفایی برسم

به بت خویشرسیدم اما 

                                            کاش می شد به خدایی برسم

 

                                    ******

2975

سیب سرخی که به دستم دادی 

                                                 باده از جام الستم دادی

نیست بودم ز ازل تا امروز 

                                                 معنی تازه به هستم دادی

 

                                    ******

2976

تو که در پندار و گفتارت چراست 

                                                  او که مست مست دنیای هواست

چشم من همواره بر دست شماست 

                                                  من کجا و تو کجا و او کجاست

 

                                    ******

2977

تا که چشمم به چشم ماه افتاد 

                                          اشک حسرت زدیده راه افتاد

چون به یاد کبوتر افتادم

                                          یوسف فکر من به چاه افتاد

 

                                    ******

2978

گر چه من پیرم شعرم پیر نیست 

                                           من اگر گیرم ولی او گیر نیست

شعر می آید به پای خویشتن 

                                           شعر گفتن حاجتش تدبیر نیست

 

                                    ******

2979

دلم چون عاشق دلدار گردید 

                                                     به پیش یار بی مقدار گردید

چو غم سوی وجودم حمله ور شد 

                                                     دلم از زندگی بیزار گردید

 

                                    ******

2980

چو آهو بره ای صحرا نوردم 

                                             ززخم کهنه شیری در نبردم

دلم خواهد روم تا صیح فردا 

                                             به آنجایی که هرگز بر نگردم

 

                                    ******

2981

دلی کز من گرفتی پس ندادی

                                                 به خاک انداختی بر کس ندادی

مرا در جنگ سخت نا برابر

                                                 چرا فرمان آتش بس ندادی

 

                                    ******

2982

به در مانی که دردم را دوا کرد 

                                                  مرا در خارج از دنیا رها کرد

به گل بنشست ناگه کشتی غم 

                                                  نمی دانم خدا یا نا خدا کرد

 

                                    ******

2983

هر آنکی صحبت از بیداد می کرد 

                                              دل من یادی از شداد می کرد

برای آن که جوید سر پناهی 

                                              خداوند جهان را یاد می کرد

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 2293