بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

2996

لب شادم اگر نمی خندد 

                                               لب کس را زغم نمی بندد

گر چه دنیا به کام من نبود 

                                               چرخ من بی جهت نمی چرخد

 

                                    ******

2997

در دل می زدم که گفتی کیست 

                                              گفتگوی تمام عمرت چیست

گفتم ای دل مترس و هیچ مگو 

                                              بر زبانم دعای منفی نیست

 

                                    ******

2998

دست دل را به آب شب شستم 

                                              آنچه می خواستم به حق گفتم

گر چه با من سخن به سختی کفت 

                                              هیچ از گفت او نیاشفتم

 

                                    ******

2999

بیا تا که آیینه داری کنیم 

                                           زچشمان خود آب جاری کنیم

بیا تا کمی فکر غم خواره ی 

                                           بدهکار سخت فراری کنیم        

 

                                    ******

3000

گروهی را که با من هم نبردند 

                                                میان هم نبردان فرد فردند

چو دیدند بار سنگین دلم را 

                                                سوار کشتی نوحم نکردند

 

                                    ******

3001

اولین شعرم کلام عشق بود 

                                              باده خواری ها زجام عشق بود

بین ما و دلبر شیرین زبان 

                                              در سخن گفتن سلام عشق بود

 

                                    ******

3002

ساده باشید و ساده بنویسید 

                                               از گل و جام باده بنویسید

از نداده سخن نگفتن به 

                                               از خدا وآنچه داده بنویسید

 

                                    ******

3003

خدا با من ست و منم با خدا 

                                                 و هر گز نگردم من از اوجدا

خدا نیز گر گفته اش این بود 

                                                 تفاوت بود از کجا تا کجا

 

                                    ******

3004

صدای آسمان آید به گوشم

                                                  از این رو در خروشم در خروشم

ولی از دست و پا افتاده ام من 

                                                  نمی دانم بکوشم یا نکوشم

 

                                    ******

3005

گر یک تن و گر هزار بودم 

                                                 آشفته زلف یار بودم

عمر آمد و رفت این ندانم 

                                                 مشغول چه کار  و بار بودم

 

                                    ******

3006

ای نشیباییان فراز آیید 

                                                  سوی ما با هزار ناز آیید

به کجا می روید بر گردید 

                                                  شهر تنهاست زود باز آیید

 

                                    ******

3007

سخت کوشانه سخت بنویسید 

                                                 از خود و رخت و بخت بنویسید

روز پاک درخت کاری را 

                                                 از گل و از درخت بنویسید

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 2337