بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

3008

زراه دور تنها آمدم من 

                                                از آنجا سوی اینجا آمدم من

به فکر آمدن هر گز نبودم 

                                                به عشق تو به دنیا آمدم من

 

                                    ******

3009

چو ماهی روی دست من خزیدی 

                                            ز پیشم همچو مرغی پر کشیدی

از اینجا رفته ای تا بر نگردی 

                                            مگر حرف بدی از من شنیدی

 

                                    ******

3010

چو آهو بره ای از من رمیدی 

                                                  جدا از من به کنجی آرمیدی

به تنهایی رهایم کرده رفتی 

                                                  مسلمانی بگو از من چه دیدی

 

                                    ******

3011

ای خدا تا کی زخود دورم کنی 

                                              در حصار عشق محصورم کنی

ای خدا تا کی به رسم عاشقی 

                                              در فراق خویش مجبورم کنی

 

                                    ******

3012

خرابم من خراب کوی یارم 

                                               غریبم من غریب این دیارم

خدا را شاعری غم پرورم من 

                                                بجز آشفتگی چیزی ندارم

 

                                    ******

3013

هر چه کنی گوش خدا می رسد 

                                              نیک و بد از سوی جزا می رسد

مهر بورزید که در گیر و دار 

                                              عشق به فریاد شما می رسد

 

                                    ******

3014

نهنگ نیزه بر پشتم خدایا 

                                             اسیر نیزه و مشتم خدایا

حریف من نشد کس لیک صیاد 

                                             به آهن پاره ای کشتم خدایا

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 5198