بازدید کل: 341813

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 133

زروی کیسه کشیدیم شرمساری را                                                
                                           خدا خراب کند خانه نداری را
مرا ببخش علیرغم میل تو مادر                                                    
                                            فروختم این همه بشقاب یادگاری را
هزار شکر که دراین میان نیاز ندید                                               
                                           گلاب دان تو با جام کنده کاری را
دلت بدرد نیاید که زندگی گذراست                                                   
                                           گواه گفته من گیر آب جاری را
مرا به میکده ها میبرند و صد افسوس                                             
                                           ز یاد برده ام آئین میگساری را
به لوح عشق نوشته است کای جوانمردان                                         
                                           قلم کنید دو دست سیاهکاری را
بیا بجانب صحرا بخاطر گل ناز                                                    
                                            بیار همره خود بلبل فراری را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2558