بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

ای غم برو زخانه که مهمان رسیده است
                                                         شادی زراه سبز خدایان رسیده است
چاووش را بگو که برای خدا بخوان
                                                         زوار من زخاک خراسان رسیده است
یک پشته گل ز خاک عطش دیدۀ کویر
                                                         از چشمه سار پر نم باران رسیده است
از کوچه باغ زمزمه پیداست در سحر
                                                         حرف غزل بگوش غزلخوان رسیده است
ما سالها به کوره حسرت گداخته ایم
                                                         شکر خدا که درد بدردمان رسیده است
برخیز چون پیمبر و زین کن براق عشق
                                                         ای دل بتاز موقع جولان رسیده است
دوران غم گذشت ازاین آب و خاک درد
                                                         شادی زشهر یار گل افشان رسیده است
ای گلفروش خسته صحرا بیا که دوش
                                                        چندین بهار نرگس سمنان رسیده است

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2442