بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

غم ما را بشیر دلشادیست
                                     این خرابه که رو به آبادی است
پشت دیوار شهر بند خیال
                                    دشت سبزی بنام آزادی است
عشق را آنکه می کند شیرین
                                     تلخ نقشی زنقش فرهادی است
خال لبهای یار شیرین کار
                                     مگس  پیشخوان قنادی است
کاروانم اگر زپا افتاد
                                     شکر حق را در آخرین وادی است
سرمه خواه این دگر نمی پرسد
                                      آسیا آبی است یا بادی است
اولین مشق یک الفبایی
                                      آخرین گام راه استادی است
غیر عادیست گرچه زوزۀ گرگ
                                      بهر هر صحرا ترانه عادیست
سال مولاست این مبارکسال
                                     خواه شمسی و خواه میلادیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2298