بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

شکوه از خستگی سیه حالی است
                                     موجب یک جهان بد احوالی است
پیر اندیشه ام چنین فرمود
                                      نوجوانی ما کهنسالی است
دست بر دامنم مزن ایدوست
                                      چنته دوش همّتم خالی است
جز خدا آنچه در تفکر ماست
                                      همه افکار پوچ وپوشالی است
خیز بردار هرچه باداباد
                                      گر شکار تو ببر بنگالی است
نی آتش گرفته خامه من
                                     غزل من سرود جنجالی است
بازهم رتب ویا بسی گفتم
                                     جای صحرا درین میان خالی است
 
رتب و یا بس : یعنی بالا و پائین

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2467