بازدید کل: 347934

بازدید امروز: 177

بازدید دیروز: 226

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 721 تا 731

                                            721   ته جله وز دره مه ده کشنده      …

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 709 تا 720

                                            709   فنر ده سو هاکرته کی…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 697 تا 708

                                            697   مه کار و بار ببی یه کاتا…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 685 تا 696

                                             685   هم می بمرتُه وو یتیم…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 673 تا 684

                                            673   سیزده به در وقتی شونین…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 661 تا 672

                                            661   مه دل تنگه مه دل تنگه…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 649 تا 660

                                            649   الون که بر ایندی ایندی…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 637 تا 648

                                            637   هشکین خاطر ته چش ده…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 625 تا 636

                                            625   نه کتی وو کی یه دره بُربنده        …

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 613 تا 624

                                            613   مه خاره سرگیرا چِه نیژببی…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 601 تا 612

                                            601   اشتون نون ده خورش مو…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 589 تا 600

                                             589   گلی محمدی ته ره چینندی        …

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 577 تا 588

                                            577   ونا کره هجه مرتون مو…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 565 تا 576

                                          565   دونیا یی ویر اگر مه سر به…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 553 تا 564

                                            553   مالی دونیا انگار خا…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 541 تا 552

                                            541   هم دونیا ببی یه یون…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 529 تا 540

                                            529   تعبه ی دله بگرته هم…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 517 تا 528

                                            517   زمستون ره فنر و قفت…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 505 تا 516

                                            505   قالی بُه یی ولی پلاس…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 493 تا 504

                                          493   هم شُوچره قدیم نخُو برین…