بازدید کل: 330915

بازدید امروز: 154

بازدید دیروز: 211

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 85 تا 96

                                           85   هم مستنه کویُه ماکا چه کندا         …

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری -شماره 73 تا 84

                                             73   درد و بلا مه تن ده چیر ببی یه               دستا…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 61 تا 72

                                             61   وانده مه رواوو ده پیش بواته               …

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری -شماره 49 تا 60

                                             49   اگر چه آسمونی یاله سنگه                 تمومی…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری -شماره 37 تا 48

                                            37   مه بمرته دل ره قارون بخونین              حدیثی…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری -شماره 25 تا 36

                                           25            ته خونا بدون مد ده بر بکرته             …

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری -شماره 13 تا 24

                                             13   امستی روزیگاری مد…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری -شماره 1 تا 12

                                            1   عه پیری بریژه مه خاره…