بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

1390/9/12

روز معلم

بچه های قد و نیم قد امروز  با کتابی گل سرخی که نپیچیده به روبان سپید به قدوم همه گل می ریزند. به معلم،به مدیر،لَلۀ پیر دبستان به همه به همه شاخۀ میخک سرخ زینت دست نیالوده…

1391/3/6

کبریایی

یار من هم قد و همسال من است                                                   …

1390/9/12

رودخانه چالوس

سایۀ بید و نسیم زلف باد                                                   …

1390/9/12

مستِ مست

تا آمدی به خانه                                                     …

1390/9/12

نور ایمان

یاعلی ای گل آفرینش                                                     …

1390/9/12

مولای من

ای شمع آتش پای من                                                      …

1395/8/14

نماز

در نیایش گل دعاست نماز                                  عشق مستانه با خداست نماز گفت با ما رسول…

1390/9/12

التماس دعا

آسمان صاف و در طلیعه صبح                                                     …

1390/9/12

عاشق مو

آبشار بلند زلفانش                                                   …

1390/9/12

پرده دار عشق

اگر رفتم از این دنیای فانی                                                …

1390/9/12

زلف سیاه

آن زلف سیاه کافرنیش                                             …

1391/6/5

مرگ خورشید - (چهار پاره)

  در کنار شب و طبیعت کور                                                  …