بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

1395/8/14

نماز

در نیایش گل دعاست نماز                                  عشق مستانه با خداست نماز گفت با ما رسول…

1390/9/12

التماس دعا

آسمان صاف و در طلیعه صبح                                                     …

1390/9/12

عاشق مو

آبشار بلند زلفانش                                                   …

1390/9/12

پرده دار عشق

اگر رفتم از این دنیای فانی                                                …

1390/9/12

زلف سیاه

آن زلف سیاه کافرنیش                                             …