بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

در نیایش گل دعاست نماز

                                 عشق مستانه با خداست نماز

گفت با ما رسول مردم خواه

                                 نور الانوار چشم ماست نماز

در نهانخانۀ دو چشمانم

                                 مثل آئینه قدنماست نماز

نزد سلطان عالم هستی

                                دردلهای یک گداست نماز

کیف ادعوک خواندم و دیدم

                                کوه میل مرا صداست نماز

داروی دردهای بی درمان

                               روح بیمار را شفاست نماز

مردم مکتب محبت را

                               درس یکرنگی و صفاست نماز

عشق و اعجاز و طاعت و معراج

                               ترجمانی مصطفاست نماز

گرکه راضی شود علی گویم

                               معنی رمز هل اتاست نماز

مردم پاسدار ایمان را

                              بهترین داده و عطاست نماز

چون کتاب سرآمد اعجاز

                             آیه های خدا نماست نماز

به وضویی که چشمه یادم داد

                            عشق صحرای با صفاست نماز

عِرض و ناموس و غیرت و مردی

                           رکن الارکان دین ماست نماز

 

 

تاریخ ارسال: 1395/8/14
تعداد بازدید: 2121