بازدید کل: 347926

بازدید امروز: 169

بازدید دیروز: 226

تا آمدی به خانه
                                                     ای یوسف زمانه
بستم بسوی خانه
                                                     گلبانگ عارفانه
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
خورشید آسمانی
                                                    بالای بیکرانی
در ظاهرو نهانی
                                                    روشنگر جهانی
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
ای یار نازنینم
                                                    بی تو به سرزمینم
یاری اگر گزینم
                                                    خیر از جهان نبینم
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
روزی که ای بهشتی
                                                    منو با گریه کشتی
بر گو به این درشتی
                                                    چه حال و روزی داشتی
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
تو یار دلنوازی
                                                   دنیای عشق و رازی
من خانه ای خرابم
                                                   شاید مرا بسازی
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
تو شاه و من گدایم
                                                   تو کوه ومن صدایم
کفرار نگفته باشم
                                                   من بنده تو خدایم
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
ای خسرو ولایت
                                                   ای اوّل و نهایت
گر در ره تو مُردم
                                                   باشد سرت سلامت
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
درویش سر به پیشم
                                                    معنای نوش و نیشم
همراه گرگ و میشم
                                                    صحرای شهر خویشم
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
*دار نه مره مه صاحب
                                                    بی جیره و مواجب
فردا کسی چه دونه
                                                    کی حاضره کی غایب
 
                      من مست مست مستم
                       مینای می به دستم
                       من عاشق تو هستم
                       گر گبرو بت پرستم
 
 
*توضیح : [دار نه مره مه صاحب ] در زبان مازندرانی , یار و صاحب من مرا بدون مزد نگه داشته ولی فردا کسی چه میداندکی حاضرست و کی غایب
 

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 3132